דמות הדיוקן קורמת עור וגידים בדייקנות מעוררת השתאות.
עד אשר קמה היא וניצבת בחיות על פני המסך.