ציורים בעלי מעוף וחיות מיוחדים שמושכים את הילדים.
הדמויות משדרות רגשות בצורה נהדרת.
בציורים תראו השקעה בכל הפרטים הקטנים והגדולים.